STOPP TRIDENT JUNCTURE 18

– NATO UT AV NORGE

Kampkomiteen førte i oktober 2018 en politisk kampanje mot NATO-øvelsen Trident Juncture 18. Dette er en krigsøvelse for en imperialistisk krigsallianse. NATO har ødelagt hele land – i Jugoslavia, Libya og Afghanistan. NATOs medlemmer er verdens mest krigerske stater. Fremst av disse er USA, men nevneverdige er også England, Frankrike, Tyrkia – og Norge. NATO sprer frykt og død over verdens fattigste mennesker. Vi protesterer derfor mot denne enorme øvelsen, mot 40.000 NATO-soldater på norsk jord, mot yankee-baser og USA-imperialisme. Bli med, ta kontakt. Etter øvelsen vil vi fortsette arbeidet – rettet særlig mot USAs baser i Norge. Vi vil ha Trump-soldatene ut av Norge, og vi vil ha Norge ut av NATO.

Kampkomiteen finnes i flere byer. Under kampanjen bar organisasjonen det midlertidige navnet Aktivistkomiteen. Vi jobber for å bygge en ny masseorganisasjon mot fascisme og imperialisme, for all makt til folket. Ta kontakt, bli aktiv, stift Kampkomiteen der du bor!