Fra den sosialdemokratiske bloggen Spartakus:

Utenlandske styrker etablerer baser på norsk jord, samtidig som forsvaret integreres stadig sterkere i USAs og NATOs krigsmaskineri. Mens sentrale politikere benekter realitetene, fores vi med krigspropaganda for at opinionen skal akseptere militariseringen.

For å forstå hva som skjer i Norge må du sjekke hva utenlandske aviser skriver. The Telegraph intervjuet nylig den britiske forsvarsministeren, som kunne fortelle at de nå oppretter en militærbase for 800 kommandosoldater i Nord-Norge. Dette angivelig som et svar på russisk aggresjon “in our back yard”.

Nord-Norge – en britisk «bakgård»

At den britiske ministeren omtaler vår landsdel som «deres bakgård» er talende for holdningen våre allierte viser. Norge er nå å betrakte som et frontavsnitt i en kommende krig mot Russland, og våre egne politikere opptrer som koloniserte marionetter. Uten innsigelser lar de briter og amerikanere etablere potensielle bombemål på norsk jord.

Mens den britiske forsvarsministeren kaller utplasseringen med sin rette benevnelse – «a base», bedriver hans norske kollega klassisk nytale. «– Forsvarsdepartementet avviser at det er snakk om å etablere en egen base i Nord-Norge for britene», sier Frank Bakke-Jensen. Det er bare en oppfølging av gjeldende langtidsplan, der øving og trening med allierte flyttes fra Åsegarden leir og samlokaliseres med norske avdelinger i Indre Troms, skal vi tro vår egen forsvarsminister.

Bakke-Jensens bortforklaringer står ikke til troende. Britene selv sier at de skal bli stående i Indre Troms i de neste ti årene. Det er altså snakk om en permanent utplassering, ikke en øvelse.

LES RESTEN HER:

Spartakus-bloggen: Militariseringen av Norge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *